De boerderij

Wij zijn Jan Willem en Marjan ten Hove, samen met onze dochters Ella en Vera. In 2001 zijn wij gestopt met melken en overgestapt op het houden van rosekalveren. Daarvoor is de oude melkstal omgebouwd tot kalverstal en in 2002 is er een nieuwe stal bijgebouwd. In 2010 is een derde stal in gebruik genomen en in 2019 een vierde. Deze laatste is volgens het MDV-principe: Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit houdt een lagere milieubelasting in, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. In totaal zijn er op ons bedrijf zo’n 660 kalveren aanwezig. Daarnaast verbouwen we ons eigen mais en gras, wat we weer gebruiken voor het voeren van de kalveren. Naast mais en gras krijgen ze ook een speciaal samengesteld mengsel van brok.

De stierkalveren komen met ongeveer drie maanden op de boerderij. Ze zijn dan van de melk af en worden gevoed met ruwvoer van hoofdzakelijk eigen teelt (o.a. mais, gras en hooi). Ze blijven meestal tot 8 maanden (jong rosé) op onze boerderij. Daarna gaan de kalveren naar de slacht. De beste kalveren houden we zelf voor huisslachting. Dit vlees verkopen wij in onze boerderijwinkel. Door het vele ruwvoer leveren ze stevig en toch mals rosé vlees. Dat bevat minder verzadigd vet dan rundvlees, zodat het onderdeel kan zijn van een gezonde maaltijd. Het vlees is eenvoudig te bereiden. Een (h)eerlijk product rechtstreeks van de boerderij. Eet smakelijk!